21 sep. 2010

kroon


"Give me my robe, put on my crown; I have Immortal longings in me."
~ William Shakespeare

Sculpture Trouvée, Camden, London

19 sep. 2010

brand new

new brand


"An image is not simply a trademark, a design, a slogan or an easily remembered picture. It is a studiously crafted personality profile of an individual, institution, corporation, product or service."
~ Daniel J. Boorstin

17 sep. 2010

waste


"I see no reason why I should tickle stones or waste time on polishing bronze."
Louise Nevelson

Sculpture Trouvée, Scherpenzeel

15 sep. 2010

bi-re-cycle


"There are many things that we would throw away if we were not afraid that others might pick them up."
~ Oscar Wilde

Sculpture Trouvée, Spanga

9 sep. 2010

In'ei raisan

陰翳礼讃


"Find beauty not only in the thing itself but in the pattern of the shadows, the light and dark which that thing provides."
~ Junichiro Tanizaki

mashup.greatwideopen.nl/
Into The Great Wide Open, Vlieland

7 sep. 2010

vrijheid


LIPPEN BRANDEN VAN VERLANGEN NAAR HET ZILTE VAN DE JOUWE
DE WIND MAAKT RUIMTE EN IN VRIJHEID KAN IK VAN JE HOUDEN

~ Greg Theulings en Carolien Rademakers

http://www.vliehorsexpres.nl/index/Nieuws

http://mashup.greatwideopen.nl/
Into The Great Wide Open, Vlieland

6 sep. 2010

itgwo"Dit eiland

Voor de zachtmoedigen, verdrukten,
Tot geregelde arbeid onwilligen,
Voor de met moedwil mislukten
En de grootsch onverschilligen,

De reine roekeloozen,
Door het kalm leven verworpen,
Die boven steden en dorpen
De woestenijen verkozen,

Die zonder een zegekrans
Streden verloren slagen
En 't liefst met hun fiere lans
De wankelste tronen schragen;

Voor allen, omgekomen
Door hun dédain voor profijt,
Slechts beheerscht door hun droomen
De spot der bezitters ten spijt,

Neem ik bezit van dit eiland,
Plant ik de zwarte vlag,
Neem iedere natie tot vijand,
Erken slechts 't azuur als gezag.

Wie nadert met goede bedoeling:
Handel, lust of bekeering,
Wordt geweerd aan 't rif door bezwering
Of in 't atol door onderspoeling.

Oovral op aarde heerscht orde,
Men late mijn eiland met rust;
't Blijft woest, zal niet anders worden
Zoolang ik kampeer op zijn kust.
"

~ J.J. Slauerhoff


mashup.greatwideopen.nl/
Into The Great Wide Open, Vlieland

2 sep. 2010

praatpaal


"I wanted to communicate what I had seen, so that others could see it."
~ Laurie Lee


Sculpture Trouvée, Harlingen, Harns