28 feb. 2007

bezoekers

Aantal bezoekers eerste mobiel tentoonstellingsplatform GALERIEopWEG stijgt iedere dag.


'Een extern, gedegen en vakkundig onderzoek naar het gratis openstellen van de vaste collectie van Neerlands rijksgesubsidieerde musea moet binnen afzienbare tijd, te weten voor 1 november 2007, succesvol voltooid zijn. De kosten (€ 50.000) worden gedekt uit het niet juridisch of bestuurlijk gebonden deel van de programma-uitgaven op artikel 14 Cultuur van de begroting van OCW.


Dit onderzoek is nodig, omdat in de voorgaande (ambtelijke) onderzoeken steeds uitgegaan is van gederfde inkomsten (namelijk het fictief mislopen van entreegelden) en niet van de situatie waarin de gratis openstelling een vanzelfsprekend onderdeel is van de basispublieksfunctie en het beleid van deze musea. In dit onderzoek zal naar voren moeten komen wat de effecten zijn op de bezoekersaantallen en hun samenstelling, de operationele baten, zoals extra inkomsten uit horeca en winkel, en lasten, zoals de schoonmaakkosten, en de effecten op andere, niet rijksgesubsidieerde, musea. Er zal inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de inkomstenderving is gerekend op basis van de entreegelden van alleen de betalende Nederlandse bezoekers. Dit onderzoek zal ook moeten uitmonden in een advies over de wenselijkheid van gratis openstelling van de vaste collectie van rijksgesubsidieerde musea op basis van de geslaagde ervaring tot nu toe in Nederland en daarbuiten.
' aldus de Eerste Kamer der Staten Generaal.


Een bezoek van en een bezoek aan galerieopweg zal als basispublieksfunctie, met als credo 'Alles voor de kunst', altijd gratis blijven voor de passerende kunstconsument, zelfs al is galerieopweg nog steeds een ongesubsidieerde instelling. Want ook de zon gaat voor niets op.

27 feb. 2007

God?

'Ik ben een morfogeneet in het diepst van mijn gedachten.' (MP)

Kunstmatige artefacten komen altijd tot stand door krachten van buiten af die het voorwerp vorm geven. Bij levende cellen is daar geen sprake van; ze bouwen zich geheel onafhankelijk van krachten van buiten op (Autonome morfogenese).


Voormalig minister van OC&W, Maria van der Hoeven (CDA), wilde nog een dialoog tussen wetenschappers en aanhangers van de scheppingsgedachte, waarin ook de omstreden Intelligent Design-theorie (ID) betrokken zou moeten worden. Intelligent Design is een Amerikaanse beweging die een 'bewust ontwerp' vermoedt achter het leven op aarde. Veel wetenschappers zien die theorie als een verkapte vorm van 'creatonisme', dat uitgaat van het bijbelse scheppingsverhaal.
Gelukkig heeft ook onze nieuwe minister van OC&W, Ronald Plasterk (PvdA), al toen hij nog hoogleraar Ontwikkelingsbiologie was aan de Universiteit van Utrecht, dat idee ten stelligste verworpen. Plasterk vond dat Van der Hoeven met dit plan eens te meer aantoonde kerk en staat niet te kunnen scheiden.


Toeval?
Birddog
2006
hout, acryl, lak, schedel, messing, belletje
58 x 44 x 11

Of onvermijdelijkheid?
Ab Ovo
1997
ijzer, marmer
25,5 x 18 x 8
Beide sculpturen van Marcel Prins

26 feb. 2007

pimpen 2

Hergebruikte woorden.

De hedendaagse pimp is als de toenmalige dandy en playboy. Hij wendt zijn financiële onafhankelijkheid aan voor narcistische stilering van eigen persoon door middel van kleding, handelen en tijdsbesteding, en de esthetisering van zijn totale leven.


Eertijds zocht de pimp klanten voor hoeren en engageerde hen, meestal inpandig, soms op straat, met het oogmerk profijt te trekken uit haar inkomsten. De pimp zou hen niet dwingen bij hem te blijven, maar stond er om bekend niet zachtzinnig te zijn bij het onder de duim houden van zijn werksters, en zijn profijt te maximimaliseren. Hij bood bescherming tegen andere pimps en agressieve klanten. Ook kon de pimp de hoer, onder zíjn controle, in een bepaald gebied laten werken. Pimpen is in de meeste landen ilegaal. Pimpen is overwegend een mannenwereld, de schaarse vrouwelijke collega's worden aangesproken met het veel achtenswaardiger klinkende 'madam'.

Ineens lijkt galerieopweg de gedachte haar ride te pimpen zo fraai niet meer. De galerist als pimp/pimp?

25 feb. 2007

futurisme

De Futurisische beweging en kunststroming (Italie 1909-1914), ontstaan uit het kubisme, had als specifieke kenmerken: snelheid, energie, agressie, krachtige lijnen, vooruitgang en nieuwe technologie.

Het in 1909 verschenen oprichtingsmanifest van de dichter Filippo Tommaso Martinetti propageerde de vernietiging van oude kunst- en cultuurvormen en trad de dynamiek van technische processen en machines als grote vernieuwing met geestdrift tegemoet. In dit manifest werd de 'liefde voor het gevaar' bezworen en de 'schoonheid van de snelheid' geprezen. 'Wij verklaren dat de grootsheid van de wereld verrijkt is met een nieuwe schoonheid: die van de snelheid. Een raceauto, zijn motorkap versierd met dikke buizen als slangen met explosieve adem [....] een ronkende auto, die als hij rijdt op een mitrailleur lijkt, is mooier dan de Nike van Samothrace', lezen we in Martinetti's nieuwe esthetica.


Umberto Boccioni (1882-1916) die na zijn ingenieurstudie 1878 in Rome aan de academie studeerde schreef een eigen Manifeste de la sculpture futuriste. Hij drong daarin enerzijds aan op het uitdrukken van de dynamische sensatie of, opeenvolgende fasen van een beweging of het gevoelsleven en anderzijds op het simultaneïsme of samenvatten in één moment van deze fasen. Tijdens een militaire oefening in Verona stierf hij aan de gevolgen van een val van het paard.
De figuur Blockhead van Marcel Prins lijkt de verheerlijking van het moderne leven met zijn technische ontwikkelingen, dynamiek en onvoorwaardelijke acceptatie van de technologie zwaar te dragen, en op zijn schreden terug te keren. Is het een 'domkop' dat het haar de rug toekeert?

24 feb. 2007

cirkel


Vorige week dinsdag struikelde het Haagse College van Burgemeester en Wethouders over de invoering van het VCP omdat de VVD-fractie bekend maakte het plan opnieuw te willen laten onderzoeken door een ‘comité van wijzen’, en dreigde op te stappen uit de coalitie. Burgemeester Wim Deetman (CDA) en informateur (voormalig wethouder) Anke van Kampen (PvdA), slaagden erin de boel bij elkaar te houden.
'Het VCP is de afkorting voor het Verkeerscirculatieplan Centrumgebied. In dit plan staat hoe je ervoor kunt zorgen dat het doorgaand verkeer in het Centrumgebied anders gaat rijden. Daardoor komt er alleen bestemmingsverkeer in de binnenstad. De binnenstad wordt dan beter bereikbaar voor automobilisten die daar moeten zijn.' Het ambitieuze plan moet, volgens de oorspronkelijke planning, begin 2009 'integraal uitgevoerd' worden, maar 'wijzigingen zijn mogelijk'. De belangrijkste kritiek op het verkeersplan is dat de luchtkwaliteit er niet door zou verbeteren en dat het negatief zou uitpakken voor middenstanders.


Veel jaren eerder stierf het Haagse fietscirculatieplan al een stilgezwegen dood. Ondertussen zijn de sculpturen op de beeldenroute van Peter Struyckens sokkelplan verwikkeld in een heftige concurrentiestrijd met de stedenbouwkundige schaal en de visuele overdaad die een stadscentrum van mentale middenstanders nu eenmaal biedt.


23 feb. 2007

succes


Een straatvechter is galerieopweg, een doordouwer, de meest commercieel ingestelde tentoonstellingsmaker van Nederland. Want jongens, het leukste op de wereld is succes.
Nooit mag de indruk ontstaan dat galerieopweg ‘stil staat’. Er moet altijd beweging, verplaatsing zijn, beelden die worden verplaatst, doeken die worden verhangen, vitrines die worden ingericht. Zodat de wereld weet: achter de ruiten van de aanhanger is altijd wat gaande.
De bezoekersaantallen zijn gestegen, de begrotingen zijn altijd stuitend, en galerieopweg bouwt geen reserves op. galerieopweg is de mobielste galerie van Nederland geworden, maar sponsors zeggen geen grote bedragen toe. galerieopweg heeft ook al niet een grote schenking van de Bankgiroloterij gekregen. Dus Evenwicht? wat is nou evenwicht? Hier heerst mijn evenwicht, maar ik heb een ongelóóflijke hekel aan kritiek!.
Hoe bewaakt galerieopweg dan haar onafhankelijkheid? Wat is het voordeel van ’n bv-constructie? Als het mobiliteitsfonds niet met geld over de brug komt, zal galerieopweg dan toch tentoonstellen?
Ik weet niet of ik dit nou zo’n leuk stukje vind. Ik denk: ach, 'Ja, dat klopt. Kijk, als je niets doet gebeurt er ook niets. Kein Geschäft ohne Risiko.'.
Ik ben een enthousiaste galerist. Ik ga voor mijn winkel – en dan zo’n zeurstukje. Ik denk dan: hoepel op! Dan heb ik de neiging om de volgende dag een grote advertentie in de krant te zetten met de tekst: ALLES VOOR DE KUNST. (met dank aan Wim van Krimpen)

vliegangst


Het in de zeventiende eeuw als huisdier populaire distelvinkje (Carduelis carduelis) is een zangvogel (Vivaldi, Il Gardellino RV 428 Opus 10 nr. 3 in D) en komt voor in bosjes, bosranden, stadstuinen en op parkeerterreinen. Het ongeveer 12 centimeter grote puttertje is in 1654 als trompe-l'oeil geportretteerd door Carel Fabritius (1622-1654), leerling van Rembrandt en vermoedelijk leermeester van Vermeer.De sculptuur van Marcel Prins, Fear of flying, lijkt zonder gebruiksaanwijzing een 'mission impossible' te hebben; uitvliegen, een hoger vlucht nemen en uitstijgen boven het maaiveld. 'And the trouble is, if you don't risk anything, then you risk even more.' (Erica Jong)


Marcel Prins. Fear of flying, 2006. vurenhout, meranti, beukenhout, lak, betonsteen ,molensteen, buizerdvlerken. 37 x36 x25 cm.

22 feb. 2007

pimpen


galerieopweg is nog in aanbouw; een standaard aanhangwagen wordt momenteel ‘gepimpt’ tot een heuse rijdende galerie, met grote vensters en museale verlichting.
Het fenomeen Pimp my ride is al zo oud als het vervoermiddel zelf.


Het dient niet alleen een esthetisch doel; men wil ook imponeren. Een stralend voorbeeld is de meestal niet meer dan ééns per jaar van koninklijke stal gehaalde Gouden koets. Maar wat te denken van het paard van Troje? Hier op een doek uit 1760 van Giovanni Domenico Tiepolo (1727-1804), een meester van de laat-barok (National Gallery, London).


De BMW, een auto die door de liefhebbers toch al als mooi omschreven wordt, werd regelmatig door beroemde kunstenaars, op uitnodiging van de producent, van een kleurrijk jasje voorzien. Fraaie staaltjes van een grote beurt geven onder meer Alexander Calder, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, David Hockney, Frank Stella en deze 635 CSi van Robert Rauschenberg, met kunsthistorische verwijzingen. Maar ook de kritische Jenny Holzer pimpte een BMW v12mlr-raceauto met teksten als 'you are so complex you, don't respond to danger' en 'monomania is prerequisite of succes'.

20 feb. 2007

liefde


Tijdens haar contemplatieve wandelingen fotografeerde beeldend kunstenaar Birgit Speulman de auto als hulpmiddel bij reflectie.
Ze getuigen van liefde, en liefde voor de natuur.


congestiebelasting


Verkeerziek Londen heeft, naar mij vandaag bekend werd, kennelijk mijn opmerkingen van 14 februari ter harte genomen en de kwakzalverij nu definitief afgezworen.
Om een dreigend infarct af te wenden werd ter medicatie op 17 februari de zogenaamde congestiebelasting nu ook in het centrum ingevoerd.
Dat is misschien even slikken, maar daarmee is wel enige ontlasting ontstaan en de ongezonde druk op het Londense wegennet toch maar mooi met 15% afgenomen.

19 feb. 2007

atelier

To invent you need a good imagination and a pile of junk, aldus Thomas Alva Edison (1847-1931).

Het atelier van beeldhouwer Marcel Prins ligt werkelijk volgestouwd met 'waardeloze' materialen, junk dat smacht om verwerkt te worden tot nieuwe sculpturen. Prins maakt assemblages van veelal gevonden materialen zoals hout, ijzer, steen, speelgoed, veren en gebruiksvoorwerpen. Meest abstracte (re-)constructies, soms verschijnt een figuratie of is het narratief. Vaak zijn het speelse (re-)creaties.


Op de foto hierboven de in het stadspark Hofgarten in München (BRD) (om heel precies te zijn aan de Galeriestrasse) gevonden stoelleuning, die inmiddels als hoorns in het beeld No milk today zijn bestemming gevonden heeft.

Prins regeert als nokvorst in zijn bovenkamer. De fysieke ruimte om te creëren is echter te beperkt geworden in dit zolderatelier. Daarom is Prins off-stream naarlijk op zoek naar voor langere duur herbruikbare restruimte die nog niet door 'broedplaatsensubsidies' is kapotgeïnstitutionaliseerd. En (maar) 'wie immer' geldt Eerst brood op de plank.

18 feb. 2007

Tokyo I'm On My Way


Hoewel ambitieus, heeft galerieopweg vooralsnog geen concrete plannen richting Japan af te reizen. Toch mag de galerist op weg graag meezingen met het uit de galeriespeakers klinkende "Tokyo I'm on my way" van de herlevende Haagse band Gruppo Sportivo. "In Tokyo, they don't have stereo, they're playing all the top-hits in Ki-mono".

Op de digitale snelweg (op zoek naar aanvulling van de collectie roadsongs) werd ik aangenaam verrast door de Japanse meidengroep Puffy AmiYumi (Ami Onuki en Yumi Yoshimura) die een cover (remake) van het nummer uit 1978 brengen. Het wordt zó wel heel aanlokkelijk, "And in my brand-new auto it's not so far away".....Marcel Prins
Geisha
bouwsteen, cement, bamboe, aluminium, beukenhout
43,5 x 30 x 27

17 feb. 2007

Gerco de Ruijter


Op uitnodiging van het Belasting & Douane Museum in Rotterdam was galerieopweg vanmiddag aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Grenzen. De Rotterdamse beeldend kunstenaar en fotograaf Gerco de Ruijter (1961) verkende en fotografeerde in opdracht van het museum de grenzen van Nederland. De Ruijter gebruikt voor zijn camera het bijzondere vervoermiddel de vlieger. Vanuit vogelvluchtperspectief legt hij beelden van het Hollandse landschap met haarscherpe details vast. Tegelijkertijd ogen zijn foto's door afwezigheid van de horizon wonderlijk abstract, zoals deze foto van de Maasvlakte (klein formaat, 15 x 15 cm) uit 1996, die ik in 2006 op de Amsterdamse KunstRai, via MKgalerie.nl (belast met 6% BTW) aanschafte.


De tentoonstelling gaat vergezeld van een mooie publicatie met foto's van Gerco de Ruijter en, onder andere van NRC bekende, wandelverhalen van Joyce Roodnat; Grenswandelingen van Termunten tot Cadzand.
De gisteren in deze weblog getoonde billboards die galerieopweg heeft laten maken, werden door de filosofisch ingestelde bibliotheek- en documentatiemedewerker, John Reijnhoudt, spontaan opgenomen in de collectie van het Belasting & Douane Museum.


Op de rug gezien Joyce Roodnat (links van haar 'man') en Gerco de Ruijter, in het midden collega-galerist van MKgalerie.nl

16 feb. 2007

sex sells


Nu de pornografische pantomime, in ieder geval volgens de Wet op de omzetbelasting en de Zesde BTW-richtlijn, tot kunst is verheven en daarmee op gelijke voet is komen te staan met de mobiele peepshow van galerieopweg, heeft de nieuwbakken galerist, gesterkt door de hem onlangs toegevoegde aanmoediging van Wim van Krimpen (directeur Gemeentemuseum Den Haag) "Alles voor de kunst", billboards laten ontwerpen met wat men noemt 'functioneel naakt'. Daarmee de grenzen verkennend tussen 6% BTW en 100% kunst. I have something to declare.


15 feb. 2007

movin' movin' movin'

Om naast al dat toeren met galerieopweg aan noodzakelijke lichaamsbeweging te komen (constipatiepreventie) neemt de galerist wekelijks rijlessen aan de 's Gravenhaagsche Stadsrijschool; een naam die doet vermoeden dat hier chauffeursopleidingen gevolgd kunnen worden.

De 20 PK's, waarvan Finesse mijn favoriet, die de ruim tweehonderdjarige (en daarmee oudste) burgermanege van Nederland tot onze beschikking stelt, zijn echter van vlees en bloed.

Hier treft men geen Clint Eastwood-types movin' movin’ movin' en move 'em up!, head 'em out! en ride 'em in! zingend, uit de titelsong van de in de jaren vijftig en zestig populaire Amerikaanse tv-serie Rawhide. (Zanger Frankie Laine overleed 7 februari op 93-jarige leeftijd.) Aan de Kazernestraat onderricht men de dressuur- en springsport; in het verleden zelfs tot Olympisch gouden hoogten.


Mijn rijvaardigheid is oneindig ver verwijderd van het niveau Anky, en de Piaffe ken ik alleen als de hierboven afgebeelde sculptuur van Marcel Prins. (Piaffe, hout, acryl, lak. 26 x 10 x 10 cm. Particuliere collectie)
Het tot in de finesses bereiken van de ideale 'aanleuning' en totale 'nageeflijkheid', dat het paard zich zonder weerstand bereidwillig overgeeft aan de ruiter, zijn het hoogste streven in de rijkunst. 'Zagen' om je paard in de krul te rijden is vloeken in de paardenkathedraal.


Marcel Prins weet met Niet zagen zijn materiaal uitstekend naar de hand te zetten. (2006. hout, acryl, lak. 45,5 x 17,5 x 10 cm. Bij galerieopweg in stock).

14 feb. 2007

constipatie


Constipatie en congestie (Festina lente) zijn vergelijkbare klachten waar automobilisten gelijktijdig en in gelijke mate aan lijden.
Het ontstaan van deze ongemakken kent de frappante overeenkomst immobiliteit.
Geen enkele weldenkend arts of specialist interne geneeskunde zou durven beweren dat constipatie te genezen is door het aanbrengen van enige extra meters dikke danwel dunne darm of het aanleggen van één of meerdere paralleldarmen.
De file-dokter echter kent geen andere medicatie dan asfalteren en by-passes, in de waan hiermee een verkeersinfarct te te bezweren.
Zelfs patiëntenvereniging ANWB lijkt met deze laat negentiende-eeuwse kwakzalverspraktijk genoegen te nemen.
Daar wordt je toch echt strontziek van.
(Trafic-jam at Ludgate Hill, Londen. Gravure door Gustave Doré, 1872)

13 feb. 2007

landrover

Sinds ik als galerist van galerieopweg veel vaker dan voorheen geasfalteerd Nederland berijd, ontdek ik steeds meer merken en typen auto's.
Ik ontwaarde Volkswagens en de koninklijke Maxima. Ik ontdekte bijna vierkante knuffelpanda's.


Ik hoorde muzikaliteit voorstaande Preludes en Sonata's voorbij scheuren. Maar ook strijdlustiger typen vervoermidel, getooid met namen als Jaguar, Tigra en Spitfire.
Het meest oorlogszuchtig klinkend is wel de LandRover, die zelfs het nog niet gekaapte groen wil platrijden.


Zijn eigenlijk niet alle auto's landrovers?
Is het niet hoog tijd het gangbare woord voor vervoermiddel 'auto' maar eens uit de Dikke Van Dale te schrappen en te vervangen door 'landrover'?

12 feb. 2007

art rotterdam 3


Wat zag de galerist van galerieopweg bij de gevestigde collega's op Art Rotterdam?

Bij Canvas International Art stonden zogenaamde mutanten door de Koreaanse kunstenaar Ji Yong-Ho; Levensgrote Jaguar- en Dodge-logo's opgebouwd uit gebruikte autobanden.
De Praktijk uit Amsterdam bracht onder meer Untitled to go #1 & #2 van de jonge Daniel Hofstede (1980), die naar eigen zeggen " [...]op geen enkele wijze bij [draagt] aan de kunstgeschiedenis. Tijdens de vorming van een kunstenaar, is deze onderhevig aan een reeds vergevorderde kunstgeschiedenis. Het is de vraag of men na het volgen van een academische opleiding nog kan spreken van authenticiteit bij de gediplomeerde cultureel ondernemer. Zeker als deze cultureel ondernemer er voor kiest schilder te zijn. Het is dan ook niet het doel bijzonder authentieke beelden te creëren, maar eerder de verhouding met de kunstgeschiedenis te accepteren en op (niet geheel) eigen wijze zijn cultureel ondernemerschap uit te dragen." Toe maar.


Bij Galerie van den Berge uit Goes hingen voor galerieopweg bemoedigende woorden van de belg Peter Morrens; Ik zal eens goed komen lachen met uw expositie, en het mooie denk-beeld De lange nacht van Frank Halmans.


In de stand van het Rotterdamse berendsen galerie dagdroomde ik weg bij Wild Capital van observatorium, "[...] a not-for-profit, artist run foundation that creates exhibitions, public sculpture and networks."


En in de stal van Galerie Wouter van Leeuwen trof ik een foto van David McCabe uit de serie A year in the live of Andy Warhol, waarop Warhol voor een billboard staat met reclame voor de nieuwste Chevy.