20 feb. 2007

congestiebelasting


Verkeerziek Londen heeft, naar mij vandaag bekend werd, kennelijk mijn opmerkingen van 14 februari ter harte genomen en de kwakzalverij nu definitief afgezworen.
Om een dreigend infarct af te wenden werd ter medicatie op 17 februari de zogenaamde congestiebelasting nu ook in het centrum ingevoerd.
Dat is misschien even slikken, maar daarmee is wel enige ontlasting ontstaan en de ongezonde druk op het Londense wegennet toch maar mooi met 15% afgenomen.