28 feb. 2007

bezoekers

Aantal bezoekers eerste mobiel tentoonstellingsplatform GALERIEopWEG stijgt iedere dag.


'Een extern, gedegen en vakkundig onderzoek naar het gratis openstellen van de vaste collectie van Neerlands rijksgesubsidieerde musea moet binnen afzienbare tijd, te weten voor 1 november 2007, succesvol voltooid zijn. De kosten (€ 50.000) worden gedekt uit het niet juridisch of bestuurlijk gebonden deel van de programma-uitgaven op artikel 14 Cultuur van de begroting van OCW.


Dit onderzoek is nodig, omdat in de voorgaande (ambtelijke) onderzoeken steeds uitgegaan is van gederfde inkomsten (namelijk het fictief mislopen van entreegelden) en niet van de situatie waarin de gratis openstelling een vanzelfsprekend onderdeel is van de basispublieksfunctie en het beleid van deze musea. In dit onderzoek zal naar voren moeten komen wat de effecten zijn op de bezoekersaantallen en hun samenstelling, de operationele baten, zoals extra inkomsten uit horeca en winkel, en lasten, zoals de schoonmaakkosten, en de effecten op andere, niet rijksgesubsidieerde, musea. Er zal inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de inkomstenderving is gerekend op basis van de entreegelden van alleen de betalende Nederlandse bezoekers. Dit onderzoek zal ook moeten uitmonden in een advies over de wenselijkheid van gratis openstelling van de vaste collectie van rijksgesubsidieerde musea op basis van de geslaagde ervaring tot nu toe in Nederland en daarbuiten.
' aldus de Eerste Kamer der Staten Generaal.


Een bezoek van en een bezoek aan galerieopweg zal als basispublieksfunctie, met als credo 'Alles voor de kunst', altijd gratis blijven voor de passerende kunstconsument, zelfs al is galerieopweg nog steeds een ongesubsidieerde instelling. Want ook de zon gaat voor niets op.

Geen opmerkingen: