24 feb. 2007

cirkel


Vorige week dinsdag struikelde het Haagse College van Burgemeester en Wethouders over de invoering van het VCP omdat de VVD-fractie bekend maakte het plan opnieuw te willen laten onderzoeken door een ‘comité van wijzen’, en dreigde op te stappen uit de coalitie. Burgemeester Wim Deetman (CDA) en informateur (voormalig wethouder) Anke van Kampen (PvdA), slaagden erin de boel bij elkaar te houden.
'Het VCP is de afkorting voor het Verkeerscirculatieplan Centrumgebied. In dit plan staat hoe je ervoor kunt zorgen dat het doorgaand verkeer in het Centrumgebied anders gaat rijden. Daardoor komt er alleen bestemmingsverkeer in de binnenstad. De binnenstad wordt dan beter bereikbaar voor automobilisten die daar moeten zijn.' Het ambitieuze plan moet, volgens de oorspronkelijke planning, begin 2009 'integraal uitgevoerd' worden, maar 'wijzigingen zijn mogelijk'. De belangrijkste kritiek op het verkeersplan is dat de luchtkwaliteit er niet door zou verbeteren en dat het negatief zou uitpakken voor middenstanders.


Veel jaren eerder stierf het Haagse fietscirculatieplan al een stilgezwegen dood. Ondertussen zijn de sculpturen op de beeldenroute van Peter Struyckens sokkelplan verwikkeld in een heftige concurrentiestrijd met de stedenbouwkundige schaal en de visuele overdaad die een stadscentrum van mentale middenstanders nu eenmaal biedt.