27 feb. 2007

God?

'Ik ben een morfogeneet in het diepst van mijn gedachten.' (MP)

Kunstmatige artefacten komen altijd tot stand door krachten van buiten af die het voorwerp vorm geven. Bij levende cellen is daar geen sprake van; ze bouwen zich geheel onafhankelijk van krachten van buiten op (Autonome morfogenese).


Voormalig minister van OC&W, Maria van der Hoeven (CDA), wilde nog een dialoog tussen wetenschappers en aanhangers van de scheppingsgedachte, waarin ook de omstreden Intelligent Design-theorie (ID) betrokken zou moeten worden. Intelligent Design is een Amerikaanse beweging die een 'bewust ontwerp' vermoedt achter het leven op aarde. Veel wetenschappers zien die theorie als een verkapte vorm van 'creatonisme', dat uitgaat van het bijbelse scheppingsverhaal.
Gelukkig heeft ook onze nieuwe minister van OC&W, Ronald Plasterk (PvdA), al toen hij nog hoogleraar Ontwikkelingsbiologie was aan de Universiteit van Utrecht, dat idee ten stelligste verworpen. Plasterk vond dat Van der Hoeven met dit plan eens te meer aantoonde kerk en staat niet te kunnen scheiden.


Toeval?
Birddog
2006
hout, acryl, lak, schedel, messing, belletje
58 x 44 x 11

Of onvermijdelijkheid?
Ab Ovo
1997
ijzer, marmer
25,5 x 18 x 8
Beide sculpturen van Marcel Prins

Geen opmerkingen: