6 feb. 2007

bronstijd

Een medeweker van Helicon Conservation Support (fysiek beheer en behoud van voorwerpen met een culturele waarde) herinnerde mij aan de recente roof van een belangrijk 'denk-beeld' uit de tuin van het Larense Singermuseum. Een onvervangbaar bronzen afgietsel van Le Penseur door Rodin (1840-1917) is 's nachts door recycle-tuig van zijn sokkel getrokken, met het helse oogmerk een onbetwist hoogtepunt uit de beeldhouwgeschiedenis om te smelten tot waardeloze consumptiegoederen, en daaruit financiëel gewin te halen.


Laat duidelijk zijn dat de sculptuur van Marcel Prins, Hard day's night, de omgekeerde weg gegaan is; uit productieoverschotten van plastic en hout schiep hij zijn headbangers die deze op hol geslagen wereld schijnbaar goedkeurend aanschouwen. Het is niet alles brons dat blinkt!

Geen opmerkingen: