14 feb. 2007

constipatie


Constipatie en congestie (Festina lente) zijn vergelijkbare klachten waar automobilisten gelijktijdig en in gelijke mate aan lijden.
Het ontstaan van deze ongemakken kent de frappante overeenkomst immobiliteit.
Geen enkele weldenkend arts of specialist interne geneeskunde zou durven beweren dat constipatie te genezen is door het aanbrengen van enige extra meters dikke danwel dunne darm of het aanleggen van één of meerdere paralleldarmen.
De file-dokter echter kent geen andere medicatie dan asfalteren en by-passes, in de waan hiermee een verkeersinfarct te te bezweren.
Zelfs patiëntenvereniging ANWB lijkt met deze laat negentiende-eeuwse kwakzalverspraktijk genoegen te nemen.
Daar wordt je toch echt strontziek van.
(Trafic-jam at Ludgate Hill, Londen. Gravure door Gustave Doré, 1872)