1 mrt. 2007

kappen

Vandaag is begonnen met de kap van 1027 bomen op het terrein van een voormalige kwekerij op het landgoed Reigersbergen aan de Leidsestraatweg naast Park Marlot. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een kapvergunning afgegeven.
Daarmee is komst van de collectie antieke auto's van Evert Louwman (de grootste van ons land) naar Den Haag een stap dichterbij gekomen.


Het bestemmingsplan dat de bouw van het museum mogelijk moet maken, is nog onderwerp van beroep bij de Raad van State. De uitspraak wordt volgende maand verwacht!
Het Nationaal Automobiel Museum is een ontwerp van de Amerikaanse postmodernistische architect Michael Graves (1934), die eerder in Den Haag het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport realiseerde, hier beter bekend als 'De Haagse Tieten'.
'Architectuur komt niet alleen voort uit pragmatische noodzaak maar ontleent ook bepaalde elementen aan symbolische inspiratiebronnen - vormt als het ware een weerklank van mens en natuur. Als wij ons inzetten voor figuratieve architectuur, nemen we aan dat het thematische karakter van het werk is gebaseerd op de natuur en tegelijkertijd kan worden gelezen als een totem of een aan de mens ontleende vorm.' Uit: Michael Graves, Buildings and Projects -1966-1981. New York 1976.

Geen opmerkingen: