25 mrt. 2007

merz

Mez betekent verbanden leggen, het liefst tussen alle dingen ter wereld.

Naar aanleiding van het bezoek aan de tentoonstelling Kurt Schwitters en de avant-garde in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam; Kurt Schwitters (1887-1948) in dertien citaten:

Wij dragers van de dadaïstische beweging proberen de tijd een spiegel voor te houden.


Dada brengt alle grote spanningen van onzen tijd op hun grootste gemene deeler. Deze grootste gemene deler is: nonsens. Niet Dada is nonsens - maar het wezen van onze tijd is nonsens.

Waar wij naar streven is het allesomvattende kunstwerk dat uitstijgt boven elk affiche; of dat nou champagne aanbeveelt, dada, communisme of dictatuur.

Kunst bezit geen boodschap, de boodschap is de kunst zelf.

Kunst is een oerconcept, subliem als een godheid, onverklaarbaar als het leven zelf en ondefiniëerbaar en willekeurig.

Het woord 'Merz' had nog geen betekenis toen ik het maakte. Nu heeft het de betekenis die ik het heb gegeven. De betekenis van het begrip 'Merz' verandert met de verandering van de kennis van diegenen die verder werken in de zin van het begrip.


Dus heb ik aanvankelijk beelden uit materiaal gemaakt dat ik gemakkelijk bij de hand had, zoals tramkaartjes, garderobe-briefjes, stukjes hout, touw en draad, kromme wieltjes [...]. Deze dingen worden zoals ze zijn of ook gewijzigd in het beeld ingevoegd, op de manier zoals het beeld daar om vraagt. Door hun onderlinge waardering verliezen ze hun individuele karakter, hun bijzonderheid; ze verliezen hun materiële karakter en zijn slechts materiaal voor het beeld [geworden].

Merz bevat niet slechts elk mogelijk materiaal maar geeft ook de eigen speelruimte aan de dingen, Op die manier beheerst Merz dat wat niet te beheersen is. En hierdoor is Merz groter dan Merz.

Nu zocht ik, toen ik voor het eerst deze geplakte en opgespijkerde beelden [...] tentoonstelde, een verzamelnaam voor deze nieuwe creatie omdat ik mijn beelden niet wilde inlijven in de gangbare benamingen van expressionisme, cubisme, futurisme, of wat er nog meer was. Ik noemde vanaf toen al mijn beelden Merzbeelden.

U kunt begrijpen dat ik een beeld met het woord 'Merz' een Merzbeeld noemde op de manier zoals ik een beeld met 'en' het Enbeeld noemde en een beeld met 'arbeider' het Arbeiderbeeld.

Merz is het bruikbaar maken van alle mogelijke materialen voor de kunst. Merz is abstracte kunst. Merz is de vereniging van kunst en nietkunst die leidt tot het totale Merzwereldbeeld. Merz cultiveert de onzin. Merz is consequent. Merz betekent om uit de scherven het nieuwe op te bouwen. Merz ontwikkelt de voorstudies voor de gemeenschappelijke schepping van de wereld. Merz ontgift [...]. Merz is een standpunt, Merz is een vrolijk spel. Merz is een wereldbeschouwing. Merz is Kurt Schwitters.


Merzen acht ik immers zo belangrijk voor mijn leven.

De tentoonstelling is te zien tot en met 28 mei 2007.

Geen opmerkingen: