7 mrt. 2007

een en een is twee


'Die Politik ist keine Wissenschaft, wie viele der Herren Professoren sich einbilden, sondern eine Kunst.' (Otto von Bismarck 1815-1898)

Naast een vestiging van de Haagse Dierenbescherming redetwistte de driekoppige hond in galerieopweg 'a hard day's night' over politiek.
Ondanks onmiskenbaar innige verbondenheid, is een richtingenstrijd ook hier duidelijk waarneembaar.
Het tripartiete overleg bracht geen eensluidend advies om vandaag bij de verkiezing van leden der Provinciale Staten (en daarmee indirect ook voor Eerste Kamer der Staten Generaal), de stem te geven aan de kleine Partij van de Dieren.

Vanaf het blauw-leren 'pluche' brengt een tweekoppige fractie van de PvdD in de Tweede Kamer het dierenleed eenkennig aan de man, en ergert zich aan Van der Hoevens bontje.
Hoewel grote namen uit de kunsten, veelal als lijstduwer, zich aan de splinter verbonden hebben ('Kunst onderscheidt zich van de natuur door haar begrenzing. [...]. Kunst begint bij de lijst.' Harry Mulish), wil galerieopweg de balk niet uit beeld verliezen.

Als galerieopweg dan toch een stemadvies mag geven: Stem met uw hart.

Geen opmerkingen: