8 mei 2010

pilon


"De vormen die zich in de wereld voordoen - de monumentale vorm van een vliegtuig, de blokken basalt van een pier of van een brugconstructie - ze hebben voor mij meer met beeldhouwkunst te maken dan de objecten die op de academie als kunst worden aangemerkt. Het gaat om vormen door mensen gemaakt, maar zonder de pretentie kunstwerk te zijn. Ze zijn onveranderlijk en hebben een natuurlijke aanwezigheid."
~ Lon Pennock

Sculpture Trouvée, Harlingen, Harns

Geen opmerkingen: