12 aug. 2010

vals licht


Natuurpark De Rottige Meente in Zuidoost Friesland is een moerasgebied tussen Linde en Tjonger met bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden. Een cultuurlandschap ontstaan eerst door de ontginningen in de middeleeuwen daarna door de vervening en daaropvolgende herontgining.
Out of Space wil onze blik op de ruimte in een nieuw perspectief plaatsen en opende daartoe een tijdelijke kunstbroedplaats voor nationale en internationale kunstenaars. "Out of Space verwijst naar de schaarse ruimte in Nederland. Een ruimte die gebruikt moet worden door veel verschillende mensen en voor verschillende doelen, die soms met elkaar botsen."

Geen opmerkingen: