8 okt. 2010

arkadië


"Over Arkadië heerschte de onbarmhartigheid eens barren seizoens als zij nooit in der eeuwen loop de blanke schepteren gebeurd had; de bergen rondom rezen verblindend van sneeuw, de bladerlooze wouden schenen wouden van marmer, door beeldhouwers, die toovenaars waren, gehouwen uit glinsterende groeven."
~ Louis Couperus

Geen opmerkingen: