9 jan. 2011

hoogenbosch


"Laten we zo lang mogelijk zingen onderweg: de weg wordt er minder eentonig door."
~ Vergilius

Sculpture Trouvée, Gorredijk

Beeldenpark Friesland

Geen opmerkingen: