22 feb. 2011

schuilen in het rijks

Schuilen in het Rijks


De regering bezuinigt. Kunst en Cultuur wordt onevenredig hard getroffen. Kunstenaars worden afgeschilderd als uitvreters. Dit zorgt voor een negatief kunstklimaat en leidt tot een onaanvaardbare kaalslag.
Wat doen wij?
Het wordt tijd dat de kunstenaar zijn stem laat horen.
Dat kan alleen veranderen wanneer wij gezamenlijk het initiatief nemen!
Wij gaan schuilen in het Rijksmuseum.
Want een land zonder kunst is een land zonder identiteit.
Doe mee!
Kom schuilen op zondag 27 Februari om 9.00 in het Rijksmuseum, Jan Luijkenstraat 1, Amsterdam!
Meld je hiervoor aan door een email te sturen naar het volgende email adres actie@schuileninhetrijks.nl

Ondertekening manifest

. Wij zijn vóór een levendig cultureel klimaat in Nederland dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolkingomdat kunst bijdraagt aan de leefbaarheid van het land.
. Wij zijn vóór een internationaal aansprekend cultureel aanbod in Nederland omdat Nederland daardoor een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven blijft.
. Wij zijn vóór zes procent btw omdat kunstenaars concurrerend willen ondernemen.
. Wij zijn vóór een besteding van het bruto nationaal product aan kunst vergelijkbaar met landen als Frankrijk en Duitsland omdat we de vooraanstaande rol van de Nederlandse kunst ook in de toekomst willen behouden.
. Wij zijn vóór het behoud van kunstinstellingen die durven te experimenteren omdat ook eigenzinnige kunst  noodzakelijk is voor een Nederland met een gezond cultureel klimaat.
. Wij zijn vóór financiële ondersteuning van de kunsten door de overheid omdat de samenleving voor een kleine investering veel terugkrijgt, ook financieel.
. Wij zijn vóór een regering die met de culturele sector bespreekt hoe er constructief bezuinigd kan worden omdat kunstbudgetten nu met bijna vijftig procent gekort worden en andere sectoren met ‘maar’ acht procent.
. Wij zijn vóór maatregelen om de private financiering van kunst te bevorderen omdat het anders zeker twintig jaar duurt voordat particuliere financiering rendabel wordt en in de tussentijd de kunsten wegkwijnen.
. Wij zijn vóór goede gezondheidszorg, goed onderwijs, goede justitie en goede kunst voor iedereen in Nederland omdat alle vier essentieel zijn voor een sterke samenleving.
. Wij zijn vóór terugkeer van creatieve vakken in het onderwijs omdat je moet leren kijken en denken om kunst te waarderen.

Onderteken het manifest!
.

Geen opmerkingen: