5 mei 2007

hoeks

Tijdens een werkbezoek aan de Hoeksche Waard op 3 mei heeft Minister Jaqueline Cramer (PvdA) van VROM terechte twijfels geuit bij de vermeende noodzakelijkheid van alweer een bedrijventerrein.
De Hoeksche Waard is een van de twintig landschappen die het vorige kabinet in de Nota Ruimte (2004) heeft aangewezen als Nationaal Landschap. Tegelijk is in deze Nota Ruimte het tegenstrijdige plan opgenomen voor een grootschalig bedrijventerrein aan de noordrand van de Hoeksche Waard.
Voor de behoefte aan verdere economische ontwikkeling in de regio Rotterdam bestaat bij de nieuwe minister wel enig begrip, maar zij vraagt zich gelukkig af of ruimte voor bedrijven met bovenregionale belangen niet op een andere plaats kan worden gevonden. Bijvoorbeeld in het Rotterdams havengebied of de Moerdijk.


Geen opmerkingen: