3 jun. 2007

monsterlijk


Een bullbar, een van ronde buizen gelaste constructie, is bedoeld om de voorkant van auto's, veelal terreinwagens , te beschermen tegen aanrijdingen met wilde dieren.
Het Nederlands verstedelijkt terrein heeft weinig wild, en dus de bullbar weinig nut. Wel zorgt deze onzinnige uitmonstering voor ernstig letsel bij aanrijden van kwetsbaarder verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers.
Volgens nieuwe regels, waarmee het kabinet een Europese richtlijn uitvoert, moeten bullbars vanaf 25 mei voldoen aan testvereisten en mag een auto mèt niet méér letsel veroorzaken dan een auto zonder.
Er komt geen geheel verbod; kunststof stierenvangers mogen nog wel omdat deze beter meegeven, waardoor ze minder ernstig letsel zouden opleveren. Wel worden eisen gesteld aan lengte, dikte, grootte, de verhoudingen en het soort materiaal. En ze mogen ook geen punten bevatten! Dat valt mee.

Geen opmerkingen: